พ่อครูสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ


ภูมิปัญญา ปั้นน้ำต้น

ข้อมูลติดต่อ

Facebook:  แหล่งเรียนรู้อารยธรรมเครื่องปั้นดินเผา สล่าแดง

เบอร์ติดต่อ: 089-7007273,053-489226


ผลงานที่ภาคภูมิใจ:
น้ำต้นลายโบราณ

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

สถานที่ที่สามารถจัดการเรียนรู้:
ที่บ้าน นอกสถานที่ (ในจังหวัด)

จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:
20 คนขึ้นไป

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:
ไม่จำกัด

ความสามารถในการใช้ภาษา:
ภาษาไทย คำเมือง

ที่อยู่:
101 ม.6 บ้านน้ำต้น ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่


ปั้นดินปั้นรัก
101 ม.6 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
089-7007273
9.00 – 17.00 น. ทุกวันทำการ
ต่ำสุด 5 คน/รอบ สูงสุด 100 คน/รอบ วันละ 1 รอบ
1. ฝนตกน้ำท่วม ปัจจัยอื่น ๆ ที่ควบคุมไม่ได้
2. พื้นที่แหล่งเรียนรู้ไม่สามารถรองรับคนได้จำนวนมาก
350 บาท/ คน


น้ำต้นคู่กับชุมชน 5-10 นาที
น้ำต้นเก่า(พิพิธภัณฑ์) ใช้เวลา 15 นาที
ความร่วมสมัยของดิน ใช้เวลา 20 นาที
งานสาธิต ใช้เวลา 15 นาทีนวดดิน ใช้เวลา นาที
ลงมือปั้น ใช้เวลา 60 นาที
คั่วกาแฟ ใช้เวลา นาทีชมน้ำต้น ใช้เวลา 30 นาทีรับของชำร่วย (ลูกปัด)3 ชั่วโมง