แม่ครูอุษา ศรีสุวรรณ


ภูมิปัญญา เครื่องหอมล้านนา

ข้อมูลติดต่อ

Facebook: เบิกฟ้า เครื่องหอมล้านนา

Line: 094-8315558

เบอร์ติดต่อ: 094-8315558


ผลงานที่ภาคภูมิใจ:
ภูมิใจทุกผลงาน ได้รางวัลต่างๆ เช่น  เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

สถานที่ที่สามารถจัดการเรียนรู้:
ที่บ้าน นอกสถานที่ (ในจังหวัด) นอกสถานที่ (ต่างจังหวัด)

จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:
10 คนขึ้นไป

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:
ไม่จำกัด

ความสามารถในการใช้ภาษา:
ภาษาไทย คำเมือง

ที่อยู่:
เบิกฟ้าเครื่องหอมล้านนา บ้านเลขที่ 101 / 104 หมู่ที่ 1 ในค่ายดารารัศมี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่