แม่ครูบัวจันทร์ นนทวาสี


ภูมิปัญญา เครื่องสักการะล้านนา

ข้อมูลติดต่อ

Line: 089-6322928


ผลงานที่ภาคภูมิใจ:
รางวัลที่ได้ เช่น เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา 2554

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

สถานที่ที่สามารถจัดการเรียนรู้:
นอกสถานที่ (ในจังหวัด) นอกสถานที่ (ต่างจังหวัด)

จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:
20 คนขึ้นไป

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:
ไม่จำกัด

ความสามารถในการใช้ภาษา:
ภาษาไทย คำเมือง

ที่อยู่:
27 ม.4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่