พ่อครูดิเรก สิทธิการ


ภูมิปัญญา คัวเงิน

ข้อมูลติดต่อ

Facebook: ฮ่วมเฮียนศิลป์

เบอร์ติดต่อ: 081-2872731, 080-0646826


ผลงานที่ภาคภูมิใจ:
ออกแบบและตกแต่งอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

สถานที่ที่สามารถจัดการเรียนรู้:
ที่บ้าน นอกสถานที่ (ในจังหวัด)

จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:
20 คนขึ้นไป

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:
10 ปีขึ้นไป

ความสามารถในการใช้ภาษา:
ภาษาไทย คำเมือง

ที่อยู่:
27 ถ.วัวลาย ซ.2 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่